+36 30 4195000 akalman970@gmail.com H-CS: 8:00 - 16:30, P: 8:00 - 14:00

Adatkérő lap

ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

 

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:

 

ANYJA NEVE:

 

LAKCME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

 

 

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:

Kálmán Attila egyéni vállalkozó

KÉPVISELŐJE:

Kálmán Attila

HONLAPJA:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

regisztráció

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI (akik megtekinthetik):

Kálmán Attila

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

5 év

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:_______________________

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető adatkezelési szabályzatban olvashatók.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

 

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

____________________________

aláírás

 

 

ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRŐ LAP ALKALMAZÁSÁHOZ

Ez a formanyomtatvány az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez alkalmazható, a hozzájárulás megadásának igazolására.

Az „érintett” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyt kell érteni.

„Az érintett hozzájárulása” alatt az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (Rendelet 4. cikk 11.)

A személyes adatok címzettje az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (Rendelet 4. cikk 9.)

A Tájékoztatás részben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményét konkrétan meg kell jelölni.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 
SÜTIKET HASZNÁLUNK
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.